tel.: +48 505 99 10 25
pn.- pt. 8.00 - 20.00

Polityka prywatności

zobacz galerię

POLITYKA PRYWATNOŚCI

"W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przedstawiamy następujące informacje”:

 

Administratorem podanych danych jest Stomatologia Niedziałkowskiego Małgorzata Sabuda 42-612 Tarnowskie Góry ul. Niedziałkowskiego 42
mail gabinet@niedzialkowskiego.com.pl
Pani/Pana dane osobowe takie jak ( imię i nazwisko, numer PESEL, adres email, numer kontaktowy) są przetwarzane przez Stomatologia Niedziałkowskiego Małgorzata Sabuda w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

objęcia opieką zdrowotną świadczeń realizowanych w ramach NFZ, usług komercyjnych i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1 z późniejszymi zmianami) (dalej: „RODO”);

weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524 z późniejszymi zmianami);

dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO z późniejszymi zmianami;

Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt A i B jest niezbędne dla realizacji przez Stomatologia Niedziałkowskiego umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach świadczeń NFZ, oraz udzielania świadczeń komercyjnych.

 

 

Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych wyłącznie w celach określonych w pkt 2 powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :

w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt B – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami)

w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt A i C – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Przysługuje Pani/Panu prawo do :

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania., 


ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa , 


Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne. 


sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); 


cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 


Podanie danych osobowych jest obowiązkowe - obowiązek podania danych wynika ze wskazanych przepisów prawa podanych w pkt. B. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych. 


Podanie danych typu telefon, mail jest dobrowolne. 


 

 

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Dlatego opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o użytkownikach.
Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość firm, posiadających własne serwery, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych i statystyk. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych. Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przegądającymi strony i nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.


Przechowywanie danych na serwerach
Metoda przechowywania powierzonych nam danych na naszych serwerach: stron internetowych, kont emaliowych jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te chronione są różnego rodzaju zabezpieczeniami.

Mechanizm Cookies
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.

Linki zewnętrzne
Na naszej stronie można znaleźć linki zewnętrzne odsyłające do stron naszych Partnerów i innych serwisów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Zmiany w polityce ochrony prywatności
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności strony. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników naszej strony. W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z naszej strony czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o kontakt.

Godziny otwarcia

Od Poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00