tel.: +48 505 99 10 25
pn.- pt. 8.00 - 20.00

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

 

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej

 

STOMATOLOGIA NIEDZIAŁKOWSKIEGO

Małgorzata Sabuda

46-612 Tarnowskie Góry, ul. Niedziałkowskiego 42

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego.

Gabinety Rentgenowskie uzyskały odpowiednie zezwolenia w postaci Decyzji wydanych przez Śląskiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Katowicach:

 

Gabinet Rtg nr 1:

  • uruchomienie pracowni rentgenowskiej 584/2017 Z DNIA 27/10/2017 R
  • użytkowanie aparaturentgenowskiego585/2017 Z DNIA 27/10/2017 R

Gabinet Rtg nr 2:

  • uruchomienie pracowni rentgenowskiej 586/2017 Z DNIA 27/10/2017 R
  • użytkowanie aparaturentgenowskiego587/2017 Z DNIA 27/10/2017 R

Gabinet Rtg nr 3:

  • uruchomienie pracowni rentgenowskiej 170/2018 Z DNIA 07/05/2018 R
  • użytkowanie aparaturentgenowskiego171/2018 Z DNIA 07/05/2018 R

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii  B narażenia.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie  systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono  przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu 30.08.2017 roku w Gabinetach nr  1 i 2  przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół w/w aparatów  rentgenowskich.  W Gabinecie nr 3 podobne pomiary przeprowadzono dnia 20.03.2018 roku dla rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rentgenowskiego zainstalowanego w Gabinecie.

Podczas pomiarów potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

                                                                                          Kierownik Jednostki